top of page

PATALPOS

1953 –1995

Pirmaisiais pokario metais Anykščių gimnazijos patalpos buvo už Anykštos upelio prie cerkvės: tai 1883 m. statytas centrinis pastatas – „sostinė“, šalia esantis „darželis“ ir prie geležinkelio pervažos – „Kamčiatka“. Kelios klasės mokėsi Falevičiaus namelyje, pagrindinėje gatvėje (netoli dabartinio Savivaldybės pastato). Dar vienos patalpos buvo Vilniaus gatvėje. Nors buvo dirbama dviem pamainom, bet, sparčiai augant mokinių skaičiui, mokyklos patalpos darėsi per ankštos. Sąlygos mokytis buvo sunkios: trūko kuro, klasėse buvo šalta. Malkas ruošti buvo kviečiami tėvai, dirbo ir mokiniai.
1949/50 m.m. pradėjus įgyvendinti visuotinį septynmetį mokymą, išmėtytuose mokyklos pastatuose pedagoginis darbas buvo nenormalus, todėl būtinai reikėjo didelės naujos mokyklos. Pirmiausia reikėjo parinkti jai vietą. Ypač tuo buvo susirūpinęs rašytojas A. Vienuolis. Jis siūlė statyti toliau nuo miesto triukšmo bei dulkių ir buvo numatęs bent kelias vietas: už geležinkelio stoties, prie senųjų medinių mokyklos pastatų, netoli Liudiškių kalno. Tačiau šiems rašytojo siūlymams nebuvo pritarta, ir parinkta vieta beveik miesto centre. Iš pradžių A. Vienuolis šia vieta buvo lyg ir nepatenkintas, bet palengva praprato.
1953 m. gruodžio mėn. įvyko naujojo mokyklos pastato atidarymas. Iškilmės sutapo su J. Biliūno vardo suteikimu mokyklai. Pastatas buvo mūrinis, dviejų aukštų. Mokykloje buvo 26 klasės (jų plotas – 957,9 kv.m. ).
Tačiau ir naujoji J. Biliūno vidurinė mokykla nepajėgė sutalpinti moksleivių. Ir toliau buvo dirbama penkiuose pastatuose dviem pamainom.
1954 m. lapkričio 16 d. Pedagogų tarybos posėdyje pažymima, kad klasėse šalta, dažnai nėra šviesos. Mokytojas Stundžia pastebi, kad „dabar ne karo metas“.

1953 m. gruodžio mėn. duris atvėrė nauja mokykla

001.jpg

1965 m. sausio mėn. Jono Biliūno vidurinė mokykla persikėlė į naują pastatą

017.jpg

Didelis apsileidimas, kad mokykla neaprūpinama kuru. Geriau buvo pirmomis pokario dienomis. „Mokytojas Pr. Šulga pasiūlo: „mokytojų kambary reikėtų pastatyti krosnį“.
Susirūpinta dar vienos mokyklos statyba. 1954 m. gegužės 27 d. LTSR AT V-ojoje sesijoje deputatas A. Vienuolis kalbėjo: „Būtinai reikia statyti Anykščiuose naują vidurinę mokyklą, nes dabartinis projektas atitinka septynmetės mokyklos galimybes ir negali patenkinti visų vidurinės mokyklos poreikių“.
Vieta naujajai mokyklai buvo parinkta netoli J. Biliūno kapo, Liudiškių kalno papėdėje. 1965 m. sausio 23 d. J. Biliūno vidurinės mokyklos kolektyvas persikelia į naujas patalpas. Mokyklos dalyvavimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos Švietimo ministras M. Gedvilas. Direktoriui S. Žekoniui buvo įteiktas simbolinis raktas. Ant fasadinės sienos iškeltas metalinis rašytojo J. Biliūno bareljefas.
Naujos mokyklos bendras patalpų plotas sudarė 4950 m2, klasių – 1385 m2. Moksleiviai džiaugėsi didele sporto sale, šviesiomis ir jaukiomis klasėmis.
Į buvusį mokyklos pastatą J. Biliūno gatvėje 1965 m. atsikėlė I-oji aštuonmetė mokykla, išaugusi į II – ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. pavadintą A. Vienuolio vardu.

bottom of page