top of page

ŽYMŪS VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIAI

1920 –1940

Tuskenytė Ona

(1904–1998)

35292_38738_thumb_12-11-tuskenyte_edited

Dundulis Balys

(1910–1994)

balys_dundulis_a_original_edited.jpg

Baniūnas Petras-Matas

(1912–2003)

012.jpg

Simaška Kazimieras

(1914–1965)

431867.jpg

Meškauskas Juozas (1906–2010)

profesorius-juozas-meskauskas-00.jpg

Mėlynis Antanas

(1905–1928)

014.jpg

Šaltenis Rapolas

(1908–2007)

saltenisr_edited.jpg

Jurginis Juozas

(1909–1994)

jurginis_.jpg

Gutauskas Klemensas

(1915–2002)

Klemensas_gutauskas.jpg

Paršelis Juozas

(1917–1970)

015.jpg

Tarabilda Liudvikas

(1916–2004)

015.jpg

Baranikas Rudolfas

(1920–1998)

Fiksavimas_edited.jpg

Kupstaitė Lidija

(1920–1999)

atsisiųsti.jpg

Juodelis Jonas

(1921–2017)

Untitled-850.jpg

Strazdas Bronius

(1923–1996)

10-11_edited_edited.jpg

Tutkus Kazimieras

(1921–1992)

tutkus.JPG
bottom of page